Zgłoś uwagę

ECFanGrid

Centrale wentylacyjne

NIEZAWODNY • KOMPAKTOWY • ADAPTACYJNY

Przejdzie przez każde drzwi i każdą klatkę schodową, zmieści się do każdej windy.

Pasuje do wszystkich istniejących central wentylacyjnych (zgodnych z wytycznymi RLT), całkowicie niezależnie od producenta.

W przypadku uszkodzenia jednego z wentylatorów pozostałe wentylatory automatycznie wyrównują stratę wydajności poprzez zwiększenie prędkości obrotowej.

System jest kompletny mechanicznie – zawiera wentylatory, szafę sterowniczą, ramę i akcesoria montażowe oraz niezbędne śruby.

Właściwości

System Rosenberg ECFanGrid to pracujące w trybie równoległym wentylatory EC. Zwiększają objętościowy przepływ powietrza proporcjonalnie do liczby zastosowanych wentylatorów przy zachowanym sprężu dyspozycyjnym. Kompleksowe badania w naszym certyfikowanym laboratorium testowym potwierdziły przyjętą teorię. Zastosowane wentylatory EC są przy tym nie tylko wysokoefektywne, ale stanowią doskonale zaprojektowaną jednostkę (elektronika, silnik & wirnik) umożliwiającą proste rozwiązania "plug and play" dla potrzeb dzisiejszej wentylacji.

System ECFanGrid Retrofit jest to kompletny system, który umożliwia zabudowanie go w nowej centrali oraz daje możliwość przezbrojenia istniejących central wentylacyjnych wyposażonych w wentylatory z przekładnią pasową lub napędem bezpośrednim. Ten system z możliwością dopasowania adaptacyjnego do wymiarów obudowy obejmuje wszystkie części niezbędne do przezbrojenia: wentylator, szafę sterowniczą, części z blachy i śruby.

Zastosowanie

 • Nowe centrale wentylacyjne
 • Retrofit (wymiana wentylatorów w istniejących centralach)

Zalety

 • System Plug & Play;
 • Niezawodny system współpracujących wentylatorów;
 • Wysoce wydajna technologia EC;
 • Kompaktowa i adaptacyjna konstrukcja;
 • System predestynowany do modernizacji (łatwość wniesienia istniejącymi klatkami schodowymi i windami);
 • Łatwa konserwacja i wymiana;
 • Łatwe czyszczenie (podłoga centrali jest swobodnie dostępna);
 • Przepływy o dużych wydatkach powietrza;
 • Równomierny przepływ powietrza przez centralę;
 • Mniejszy hałas o niskiej częstotliwości (krótsze tłumiki);
 • Redukcja masy centrali;
 • Wbudowany inteligentny system sterowania wydajnością powietrza, ciśnieniem lub temperaturą.

Przykład montażu i instalacji


Wizualizacja 3D montażu systemu

Konwersja turbiny z pasem napędowym starszego typu na nowoczesny ECFanGrid.
Opis

Urządzenie wentylacyjne Rosenberg ECFanGrid oferuje doskonałe możliwości optymalnego wykorzystania istniejącego przekroju centrali. Czy będzie to 1x3, 2x2, 2x3, 3x3 itd., konfigurowalna konstrukcja zawsze będzie pasować do każdej wielkości centrali typu RLT. Dla porównania w stosunku do dużego wentylatora promieniowego można zaoszczędzić do 50% długości instalacji. W razie potrzeby istnieje możliwość zaprojektowania optymalnie krótkiej zabudowy. Dystrybucja prędkości powietrza w całym przekroju centrali jest bardziej równomierna, co przekłada się na skrócenie większości sekcji centrali następujących po sekcji wentylatorów, a w konsekwencji zwiększenie ich efektywności.

ECFanGrid jest predestynowany do użytku w projektach modernizacyjnych central (Retrofit), gdzie wymianie podlega duży wentylator promieniowy. Często z biegiem lat wraz z użytkowaniem budynku rosły wymagania dotyczące urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjnego obsługującego budynek. O ile demontaż istniejącego wentylatora na czynniki pierwsze staje się oczywisty, to nasuwa się pytanie, jak dostarczyć zapasowy wentylator do budynku?

Pytanie takie nie powstaje podczas stosowania ECFanGrid ze względu na jego modułową konstrukcję, kiedy to instalacja może być wykonana bezpośrednio na miejscu.

Moduły można bezproblemowo transportować przez standardowe drzwi i mogą być przenoszone przez dwie osoby.

Rosenberg oferuje ECFanGrid
w dwóch wariantach zabudowy:

 • w prefabrykowanych modułach montowanych w ramie montażowej, patrz Fot. 1
 • stosując standardowe wentylatory Rosenberg typu Unobox Fot. 2 o samonośnej konstrukcji z możliwością ich stertowania

Kiedy wymagane są niezawodne systemy wentylacji, użycie ECFanGrid Rosenberg jest wskazane. Dla przykładu w budynkach zawierających serwerownie awaria systemu wentylacji mogłaby spowodować ogromne koszty. Obecna metoda budowania niezawodnych systemów polega na zabudowaniu obok działającego, identycznego wentylatora zastępczego. Jest to nie tylko nieefektywne, ale także podwaja wymaganą powierzchnię zabudowy. W przypadku zastosowania ECFanGrid, awaria jednego lub kilku wentylatorów nie ma wpływu na ogólną wydajność całego systemu, gdyż pozostałe wentylatory mogą zrekompensować zaistniałą awarię poprzez zwiększenie prędkości obrotowej pozostałych wentylatorów. Jedyną wymaganą operacją na czas naprawy uszkodzonego wentylatora jest zamknięcie jego dyszy wlotowej dostarczaną z całym systemem odpowiedniej wielkości płytą z blachy stalowej.

Szczegółowe informacje są dostępne na zapytanie
pod adresem e-mail: ECFanGrid@rosenberg.pl

Wyślij zapytanie