Zgłoś uwagę

Airbox S60

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne - Airbox S60

Rama podstawy

Ramy montażowe sekcji do 13Q wykonywane są z ocynkowanej i zaginanej blachy stalowej grubości 3 mm. Dla większych central, jako alternatywę dla wersji z blachy zaginanej, dostępne są spawane i zagruntowane ramy stalowe oraz odporne na warunki atmosferyczne, spawane i ocynkowane.

Wydajności powietrza

Minimalna (V=1 m/s):
1400 – 33000 m³/h

Optymalna (V=2 m/s):
2900 – 66000 m³/h

Maksymalna (V=4 m/s):
5900 – 132100 m³/h

Właściwości termiczne

Przenikalność cieplna [W/m²K]:
0,91 (T2)

Przenikalność mostków cieplnych kb: 0,58 (TB3)

Wykonanie obudowy

Centrale Airbox S60 wykonywane są na bazie stalowych, cynkowanych profili łączonych narożnikami wykonanymi z odlewu aluminiowego lub włókna szklanego wzmocnionego poliamidem tworzących szkielet urządzenia. Aluminiowe narożniki mogą być dostarczane z gwintowanym otworem M20 do przymocowania uchwytów transportowych. W miejscach styku profilu z narożnikiem aluminiowym umieszcza się uszczelki gumowe (EPDM). Szkielet zabudowany jest panelami wypełnionymi niepalną, dźwiękochłonną i termoizolacyjną wełną mineralną grubości 60 mm. Zewnętrzny oraz wewnętrzny płaszcz panelu stanowi ocynkowana blacha stalowa grubości 1,0 mm. Na życzenie obudowa może być dodatkowo lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7035) w wykonaniu V2A 1.4301 lub powłoką aluminiową AlMg3.
Zewnętrzne panele przymocowane są do ramy szkieletu za pomocą blachowkrętów. Połączenia części obudowy są tak ukształtowane, że wewnętrzne strony centrali są gładkie. Centrale S60 spełniają wymagania higieniczne wynikające z przepisów VDI 6022.

Łączenie paneli

Panele zamocowane są do profilu od zewnątrz za pomocą blachowkrętów nie wystających do środka urządzenia. Ze względów estetycznych łby śrub są zamaskowane od zewnętrznej strony obudowy. Pomiędzy panelami i profilem przyklejany jest pasek uszczelniający.

Łączenie modułów

Sposób łączenia modułów zależny jest od wielkości centrali. Dostarczoną samoprzylepną taśmę uszczelniającą (40 mm x 3 mm) należy przykleić do jednego z dwóch łączonych modułów. W rogach znajdują się montowane fabrycznie blachy węzłowe. Moduły ściąga się dostarczonymi śrubami M8 x 110 mm. W przypadku modułów zaczynających się od wielkości urządzenia 13R dodatkowe łączniki modułów muszą być umieszczone wzdłuż krawędzi przekroju urządzenia.